מחשבון תאריכים

חישוב ההפרש בין שני תאריכים במונחים של ימים, ימי חול, שבועות, חודשים, שנים או דקות ושניות.