1. Årlig kalender
  2. /
  3. Festligheder
  4. /
  5. Danmark

Langfredag

Langfredag er en kristen helligdag, der mindes Jesu Kristi korsfæstelse og død. Her er en oversigt over oprindelsen og historien af Langfredag i Danmark:

  1. Bibelsk grundlag: Langfredag har sin oprindelse i Det Nye Testamente i Bibelen, hvor Jesu korsfæstelse beskrives. Ifølge evangelierne blev Jesus dømt til døden ved korsfæstelse og døde på korset en fredag. Dagen kaldes "lang" for at understrege den sorgfulde og lidelsesfulde begivenhed.

  2. Liturgisk betydning: Langfredag er en dag med særlig alvor og sorg i den kristne liturgi. Kirker over hele Danmark afholder gudstjenester, der fokuserer på Jesu lidelse og død. Liturgiske handlinger, som f.eks. at tænde lys og slukke dem igen som et symbol på Jesu død, er almindelige under Langfredagsgudstjenester.

  3. Folkelige traditioner: Langfredag er ofte en dag, hvor danskere praktiserer en vis form for stilhed og eftertænksomhed. Nogle vælger at deltage i kirkelige ceremonier, mens andre foretrækker at bruge dagen til at være stille og reflektere over Jesu offer og betydningen af påsken.

  4. Sekulære aktiviteter: Selvom Langfredag primært er en religiøs helligdag, er det også en offentlig fridag i Danmark. Mange mennesker bruger dagen på afslapning eller udflugter, men der er også en vis respekt for dagen som en tid til eftertanke.

  5. Historisk udvikling: Langfredag har været en del af den kristne påskefejring gennem århundreder. Efter reformationen i det 16. århundrede har danske kirker fastholdt traditionen med at markere Langfredag som en dag med særlig liturgisk vægt og fromhed.

Langfredag er således en dag, hvor kristne mindes Jesu offer og reflekterer over betydningen af hans død som en central begivenhed i den kristne tro. Fejringen kombinerer liturgiske praksisser med individuel eftertænksomhed og respekt for den historiske og religiøse betydning af dagen.

Liste over datoer

År Ugedag Dato Navn Tid
2024 fredag 29. mar. 2024 Langfredag for 2 måneder siden
2025 fredag 18. apr. 2025 Langfredag om 10 måneder
2026 fredag 3. apr. 2026 Langfredag om 1 år
2027 fredag 26. mar. 2027 Langfredag om 2 år
2028 fredag 14. apr. 2028 Langfredag om 3 år
2029 fredag 30. mar. 2029 Langfredag om 4 år
2030 fredag 19. apr. 2030 Langfredag om 5 år
2031 fredag 11. apr. 2031 Langfredag om 6 år
2032 fredag 26. mar. 2032 Langfredag om 7 år
2033 fredag 15. apr. 2033 Langfredag om 8 år
2034 fredag 7. apr. 2034 Langfredag om 9 år
2035 fredag 23. mar. 2035 Langfredag om 10 år
2036 fredag 11. apr. 2036 Langfredag om 11 år
2037 fredag 3. apr. 2037 Langfredag om 12 år
2038 fredag 23. apr. 2038 Langfredag om 13 år
2039 fredag 8. apr. 2039 Langfredag om 14 år
2023 fredag 7. apr. 2023 Langfredag for 1 år siden
2022 fredag 15. apr. 2022 Langfredag for 2 år siden
2021 fredag 2. apr. 2021 Langfredag for 3 år siden
2020 fredag 10. apr. 2020 Langfredag for 4 år siden
2019 fredag 19. apr. 2019 Langfredag for 5 år siden
The festivity dates listed in the table above have been prepared with the greatest possible care and to the best of our knowledge. If you find any bugs, please let us know using below the feedback form. Thanks very much.