1. Årlig kalender
  2. /
  3. Festligheder
  4. /
  5. Danmark

Pinsedag

Pinsedag er en kristen helligdag, der markerer nedstigningen af Helligånden over Jesu disciple. Her er en oversigt over oprindelsen og historien af Pinsedag i Danmark:

  1. Bibelsk grundlag: Pinsedag har sit bibelske grundlag i Det Nye Testamente i Bibelen. Ifølge Apostlenes Gerninger kapitel 2 skete pinsedagens begivenheder i Jerusalem, hvor disciplene var samlet, og Helligånden kom over dem som tunger af ild. Disciplene blev fyldt med Helligåndens kraft og begyndte at tale i andre tunger, hvilket markerede begyndelsen på den kristne kirke.

  2. Kristendommens påvirkning: Efter Jesu opstandelse og opstigning til himlen fejrede disciplene pinsedag som en fortsættelse af Guds plan for frelse. Pinsedag symboliserer åndens komme og styrkelse af troende til at udbrede det kristne budskab.

  3. Liturgisk betydning: Pinsedag er en festdag i den kristne kalender, hvor kirkerne fejrer Helligåndens tilstedeværelse og kraft. Gudstjenester på Pinsedag fokuserer på Åndens gaver og betydningen af den kristne tro og mission.

  4. Folkelige traditioner: I Danmark og mange andre steder fejrer folk Pinsedag som en officiel helligdag. Dagen bruges ofte til at tilbringe tid sammen med familie og venner. Nogle steder arrangeres også særlige begivenheder eller fester, og nogle traditioner involverer pyntning med rødt, der symboliserer ildens tunger.

  5. Historisk udvikling: Pinsedag har været en del af kristen tradition og liturgi i mange århundreder. Efter reformationen i det 16. århundrede blev pinsen bevaret som en vigtig del af den danske kirkes kalender. Pinsedag er en del af påskefestlighederne, og det markerer afslutningen på påskeperioden.

Pinsedag i Danmark er således en dag, hvor den kristne kirke fejrer den Hellige Ånds komme og kraft. Fejringen kombinerer liturgiske elementer med folkelige traditioner og udgør en vigtig del af den danske kulturarv.

Liste over datoer

År Ugedag Dato Navn Tid
2024 søndag 19. maj. 2024 Pinsedag for 3 uger siden
2025 søndag 8. jun. 2025 Pinsedag om 11 måneder
2026 søndag 24. maj. 2026 Pinsedag om 1 år
2027 søndag 16. maj. 2027 Pinsedag om 2 år
2028 søndag 4. jun. 2028 Pinsedag om 3 år
2029 søndag 20. maj. 2029 Pinsedag om 4 år
2030 søndag 9. jun. 2030 Pinsedag om 5 år
2031 søndag 1. jun. 2031 Pinsedag om 6 år
2032 søndag 16. maj. 2032 Pinsedag om 7 år
2033 søndag 5. jun. 2033 Pinsedag om 8 år
2034 søndag 28. maj. 2034 Pinsedag om 9 år
2035 søndag 13. maj. 2035 Pinsedag om 10 år
2036 søndag 1. jun. 2036 Pinsedag om 11 år
2037 søndag 24. maj. 2037 Pinsedag om 12 år
2038 søndag 13. jun. 2038 Pinsedag om 14 år
2039 søndag 29. maj. 2039 Pinsedag om 14 år
2023 søndag 28. maj. 2023 Pinsedag for 1 år siden
2022 søndag 5. jun. 2022 Pinsedag for 2 år siden
2021 søndag 23. maj. 2021 Pinsedag for 3 år siden
2020 søndag 31. maj. 2020 Pinsedag for 4 år siden
2019 søndag 9. jun. 2019 Pinsedag for 5 år siden
The festivity dates listed in the table above have been prepared with the greatest possible care and to the best of our knowledge. If you find any bugs, please let us know using below the feedback form. Thanks very much.