1. Roczny kalendarz
  2. /
  3. Uroczystości
  4. /
  5. Polska

Boże Ciało

Boże Ciało, znane również jako Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jest ważnym świętem katolickim obchodzonym w Polsce i wielu innych krajach. To święto ma swoje korzenie w średniowieczu i jest związane z kultem Najświętszego Sakramentu, czyli obecnością ciała i krwi Chrystusa w Eucharystii. Oto krótka historia i pochodzenie Bożego Ciała w Polsce:

  1. Początki kultu Eucharystii: Kult Najświętszego Sakramentu i Eucharystii wywodzi się z wczesnego chrześcijaństwa, ale zyskał szczególną popularność i znaczenie w średniowieczu. Wierzenie w rzeczywistą obecność ciała i krwi Chrystusa w hostii jest jednym z fundamentalnych dogmatów katolickiej wiary.

  2. Święto Bożego Ciała: Święto Bożego Ciała zostało ustanowione przez papieża Urbana IV w 1264 roku w bulli papieskiej "Transiturus de hoc mundo." W bulli tej papież nakazał obchodzenie święta czwartego dnia po niedzieli Trójcy Świętej, czyli w czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Święto to miało na celu podkreślenie znaczenia Eucharystii i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.

  3. Polskie tradycje i obchody: W Polsce, podobnie jak w innych krajach katolickich, Boże Ciało stało się ważnym świętem. Obchody tego dnia są szczególnie uroczyste i obejmują procesje, w których kapłani niosą monstrancję z Najświętszym Sakramentem przez ulice miast i wioski. W trakcie procesji wierni śpiewają pieśni, zdobią ulice kwiatami i dywanami, a procesję zwykle poprzedza msza święta.

  4. Tradycje ludowe: Oprócz uroczystych procesji, w Polsce istnieją również tradycje ludowe związane z Bożym Ciałem. Jednym z nich jest zwyczaj stawiania ołtarzy na ulicach, w ogrodach i na polach, na których umieszczane są figury świętych oraz ozdoby kwiatowe. W niektórych regionach Polski organizowane są także festyny, jarmarki i inscenizacje religijne.

  5. Wartość duchowa: Boże Ciało ma dla Polaków dużą wartość duchową i jest okazją do publicznego wyznawania wiary i oddawania czci Najświętszemu Sakramentowi. To także czas modlitwy za dusze zmarłych i prośbę o błogosławieństwo dla rolników i plonów.

Boże Ciało jest jednym z najbardziej uroczystych i symbolicznych świąt katolickich w Polsce. Obchody tego dnia podkreślają znaczenie Eucharystii i obecności Chrystusa w sakramentach dla wiernych. To również okazja do celebracji i wspólnoty religijnej w społeczeństwie polskim.

Lista dat

Rok Dzień tygodnia Data Nazwa Godzina
2023 czwartek 8 czerwca 2023 Boże Ciało 5 miesięcy temu
2024 czwartek 30 maja 2024 Boże Ciało za 5 miesięcy
2025 czwartek 19 czerwca 2025 Boże Ciało za 1 rok
2026 czwartek 4 czerwca 2026 Boże Ciało za 2 lata
2027 czwartek 27 maja 2027 Boże Ciało za 3 lata
2028 czwartek 15 czerwca 2028 Boże Ciało za 4 lata
2029 czwartek 31 maja 2029 Boże Ciało za 5 lat
2030 czwartek 20 czerwca 2030 Boże Ciało za 6 lat
2031 czwartek 12 czerwca 2031 Boże Ciało za 7 lat
2032 czwartek 27 maja 2032 Boże Ciało za 8 lat
2033 czwartek 16 czerwca 2033 Boże Ciało za 9 lat
2034 czwartek 8 czerwca 2034 Boże Ciało za 10 lat
2035 czwartek 24 maja 2035 Boże Ciało za 11 lat
2036 czwartek 12 czerwca 2036 Boże Ciało za 12 lat
2037 czwartek 4 czerwca 2037 Boże Ciało za 13 lat
2038 czwartek 24 czerwca 2038 Boże Ciało za 14 lat
2022 czwartek 16 czerwca 2022 Boże Ciało 1 rok temu
2021 czwartek 3 czerwca 2021 Boże Ciało 2 lata temu
2020 czwartek 11 czerwca 2020 Boże Ciało 3 lata temu
2019 czwartek 20 czerwca 2019 Boże Ciało 4 lata temu
2018 czwartek 31 maja 2018 Boże Ciało 5 lat temu
Daty świąt wymienione w powyższej tabeli zostały przygotowane z największą możliwą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, poinformuj nas o tym, korzystając z poniższego formularza opinii. Dziękujemy bardzo.