1. Roczny kalendarz
  2. /
  3. Uroczystości
  4. /
  5. Polska

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja w Polsce obchodzone jest 3 maja i jest to jedno z najważniejszych świąt narodowych. To święto upamiętnia uchwalenie przez Sejm Wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów Konstytucji 3 maja w 1791 roku, co było ważnym krokiem w rozwoju polskiej demokracji i nowoczesnego państwa.

Oto historia i pochodzenie Święta Narodowego Trzeciego Maja w Polsce:

  1. Konstytucja 3 Maja: Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów 3 maja 1791 roku. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po konstytucji amerykańskiej) powszechna ustawa zasadnicza. Konstytucja ta miała na celu reformę ustroju państwa i uwzględnienie nowoczesnych idei politycznych, takich jak trójpodział władzy, równość obywateli i prawa człowieka.

  2. Symbol demokracji: Konstytucja 3 Maja była wyrazem dążeń do demokratycznego państwa prawa i odejścia od patrymonialnego ustroju Rzeczypospolitej. Stanowiła próbę przekształcenia Polski w nowoczesne państwo narodowe, co miało na celu wzmocnienie jej pozycji w Europie.

  3. Obchody i reakcje: Uchwalenie Konstytucji 3 Maja zostało przyjęte z entuzjazmem przez część społeczeństwa polskiego, ale również wywołało opór i niechęć ze strony niektórych magnatów i obcej interwencji, co doprowadziło do trzeciego rozbioru Polski w 1795 roku i utraty niepodległości przez Polskę na ponad sto lat.

  4. Okres zaborów: W okresie zaborów (1795-1918), obchody Konstytucji 3 Maja były zakazane przez zaborców rosyjskiego, pruskiego i austriackiego, którzy kontrolowali terytorium Polski. Jednak Polacy wciąż pamiętali o tym wydarzeniu jako symbolu walki o niepodległość.

  5. Odrodzenie narodowe: Po I wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, Święto 3 Maja stało się jednym z najważniejszych symboli polskiego odrodzenia narodowego i odzyskania niepodległości. W 1919 roku, pierwszy prezydent Polski, Józef Piłsudski, przywrócił obchody tego święta.

  6. Święto Narodowe Trzeciego Maja współcześnie: Współczesne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja skupiają się na upamiętnieniu wydarzeń z 1791 roku jako ważnego momentu w historii Polski. Są to uroczyste msze, parady, występy artystyczne i manifestacje patriotyczne. Święto to przypomina Polakom o ich historii i duma narodowa jest ważnym elementem obchodów.

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest wyrazem dumy narodowej i symbolizuje dążenie Polaków do niepodległości, demokracji i praworządności. To także okazja do podkreślenia jedności narodowej i wartości obywatelskich.

Lista dat

Rok Dzień tygodnia Data Nazwa Godzina
2023 środa 3 maja 2023 Święto Narodowe Trzeciego Maja 6 miesięcy temu
2024 piątek 3 maja 2024 Święto Narodowe Trzeciego Maja za 5 miesięcy
2025 sobota 3 maja 2025 Święto Narodowe Trzeciego Maja za 1 rok
2026 niedziela 3 maja 2026 Święto Narodowe Trzeciego Maja za 2 lata
2027 poniedziałek 3 maja 2027 Święto Narodowe Trzeciego Maja za 3 lata
2028 środa 3 maja 2028 Święto Narodowe Trzeciego Maja za 4 lata
2029 czwartek 3 maja 2029 Święto Narodowe Trzeciego Maja za 5 lat
2030 piątek 3 maja 2030 Święto Narodowe Trzeciego Maja za 6 lat
2031 sobota 3 maja 2031 Święto Narodowe Trzeciego Maja za 7 lat
2032 poniedziałek 3 maja 2032 Święto Narodowe Trzeciego Maja za 8 lat
2033 wtorek 3 maja 2033 Święto Narodowe Trzeciego Maja za 9 lat
2034 środa 3 maja 2034 Święto Narodowe Trzeciego Maja za 10 lat
2035 czwartek 3 maja 2035 Święto Narodowe Trzeciego Maja za 11 lat
2036 sobota 3 maja 2036 Święto Narodowe Trzeciego Maja za 12 lat
2037 niedziela 3 maja 2037 Święto Narodowe Trzeciego Maja za 13 lat
2038 poniedziałek 3 maja 2038 Święto Narodowe Trzeciego Maja za 14 lat
2022 wtorek 3 maja 2022 Święto Narodowe Trzeciego Maja 1 rok temu
2021 poniedziałek 3 maja 2021 Święto Narodowe Trzeciego Maja 2 lata temu
2020 niedziela 3 maja 2020 Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 lata temu
2019 piątek 3 maja 2019 Święto Narodowe Trzeciego Maja 4 lata temu
2018 czwartek 3 maja 2018 Święto Narodowe Trzeciego Maja 5 lat temu
Daty świąt wymienione w powyższej tabeli zostały przygotowane z największą możliwą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, poinformuj nas o tym, korzystając z poniższego formularza opinii. Dziękujemy bardzo.