1. ปฏิทินประจำปี
  2. /
  3. งานรื่นเริง
  4. /
  5. ประเทศไทย

วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา

ันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา เป็นวันหยุดที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับสองในศาสนาอิสลามรองจาก วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี ในปฏิทินจันทรคติของอิสลาม วันอีดอัฎฮาตรงกับวันที่สิบของเดือนซุลฮิจญะห์ วันที่แน่นอนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปฏิทินของชาวมุสลิมซึ่งเป็นไปตามรอบจันทรคติ

ันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา เป็นการรำลึกถึงความตั้งใจของศาสดาอับราฮัมที่จะเสียสละอิสมาอิลบุตรชายของเขาเพื่อเป็นการเชื่อฟังอัลลอฮ์ อย่างไรก็ตาม ตามธรรมเนียมแล้ว อัลลอฮ์ทรงเข้ามาแทรกแซงในนาทีสุดท้าย และส่งแกะตัวผู้ไปสังเวยแทนอิชมาเอล เหตุการณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อในการอุทิศตนและการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ เรื่องราวถูกเล่าในอัลกุรอานในสุระ 37:99-113

ชื่อ «ันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา» หมายถึง «งานเลี้ยงแห่งการเสียสละ» สาระสำคัญของการเฉลิมฉลองนี้คือการบูชายัญสัตว์ (แกะ แพะ อูฐ และสัตว์อื่นๆ) ที่มีให้สำหรับชาวมุสลิม เนื้อของสัตว์บูชายัญจะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน: หนึ่งในสามสำหรับครอบครัว เพื่อนและญาติหนึ่งในสาม และหนึ่งในสามสำหรับคนขัดสนและยากจน ประเพณีนี้มีขึ้นเพื่อเน้นการแบ่งปันและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้อื่น

เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย

รายการด้านล่างเป็นการแปลงจากปฏิทินจันทรคติของอิสลามเป็นปฏิทินเกรกอเรียน อาจมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากพระจันทร์เสี้ยวถูกกำหนดตามภูมิภาค

รายการวันที่

ปี / ปีไทย วันธรรมดา วันที่ ชื่อ เวลา
2024 / 2567 อาทิตย์ 16 มิ.ย. 2024 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อีก 3 สัปดาห์
2025 / 2568 ศุกร์ 6 มิ.ย. 2025 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อีก 1 ปี
2026 / 2569 พุธ 27 พ.ค. 2026 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อีก 2 ปี
2027 / 2570 อาทิตย์ 16 พ.ค. 2027 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อีก 2 ปี
2028 / 2571 ศุกร์ 5 พ.ค. 2028 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อีก 3 ปี
2029 / 2572 อังคาร 24 เม.ย. 2029 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อีก 4 ปี
2030 / 2573 เสาร์ 13 เม.ย. 2030 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อีก 5 ปี
2031 / 2574 พุธ 2 เม.ย. 2031 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อีก 6 ปี
2032 / 2575 จันทร์ 22 มี.ค. 2032 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อีก 7 ปี
2033 / 2576 ศุกร์ 11 มี.ค. 2033 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อีก 8 ปี
2034 / 2577 พุธ 1 มี.ค. 2034 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อีก 9 ปี
2035 / 2578 อาทิตย์ 18 ก.พ. 2035 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อีก 10 ปี
2036 / 2579 พฤหัสบดี 7 ก.พ. 2036 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อีก 11 ปี
2037 / 2580 จันทร์ 26 ม.ค. 2037 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อีก 12 ปี
2038 / 2581 เสาร์ 16 ม.ค. 2038 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อีก 13 ปี
2039 / 2582 พุธ 5 ม.ค. 2039 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อีก 14 ปี
2039 / 2582 จันทร์ 26 ธ.ค. 2039 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา อีก 15 ปี
2023 / 2566 พุธ 28 มิ.ย. 2023 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา 10 เดือนที่แล้ว
2022 / 2565 เสาร์ 9 ก.ค. 2022 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา 1 ปีที่แล้ว
2021 / 2564 อังคาร 20 ก.ค. 2021 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา 2 ปีที่แล้ว
2020 / 2563 ศุกร์ 31 ก.ค. 2020 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา 3 ปีที่แล้ว
2019 / 2562 อาทิตย์ 11 ส.ค. 2019 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา 4 ปีที่แล้ว
The festivity dates listed in the table above have been prepared with the greatest possible care and to the best of our knowledge. If you find any bugs, please let us know using below the feedback form. Thanks very much.

Notice, in particular, conversion from the other calendar to the Gregorian calendar, there may be discrepancies.