1. ปฏิทินประจำปี
  2. /
  3. งานรื่นเริง
  4. /
  5. ประเทศไทย

จัดงานวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถือเป็นวันหยุดราชการของไทย

วป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสิ่งที่สำคัญยิ่งในการบังเกิดพระพุทธเจ้าในโลกก็คือ "ธรรมะ" ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ อันเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทรงเปรียบเสมือนบรมครูผู้มาสอน มาชี้แนะแก่มวลมนุษย์ มิฉะนั้นคนเราก็คงไม่รู้จักหนทางแห่งการปฏิบัติธรรมเพื่อล่วงพ้นความทุกข์ เป็นแน่แท้ และวันวิสาขบูชา

นี้องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้ เป็นวันสำคัญสากล เมื่อปี พ.ศ.2542

รายการวันที่

ปี / ปีไทย วันธรรมดา วันที่ ชื่อ เวลา
2023 / 2566 อาทิตย์ 4 มิถุนายน 2023 จัดงานวันวิสาขบูชา 5 เดือนที่แล้ว
2024 / 2567 พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2024 จัดงานวันวิสาขบูชา อีก 5 เดือน
2025 / 2568 จันทร์ 12 พฤษภาคม 2025 จัดงานวันวิสาขบูชา อีก 1 ปี
2026 / 2569 อาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2026 จัดงานวันวิสาขบูชา อีก 2 ปี
2027 / 2570 พฤหัสบดี 20 พฤษภาคม 2027 จัดงานวันวิสาขบูชา อีก 3 ปี
2028 / 2571 อังคาร 9 พฤษภาคม 2028 จัดงานวันวิสาขบูชา อีก 4 ปี
2029 / 2572 จันทร์ 28 พฤษภาคม 2029 จัดงานวันวิสาขบูชา อีก 5 ปี
2030 / 2573 ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2030 จัดงานวันวิสาขบูชา อีก 6 ปี
2031 / 2574 พุธ 7 พฤษภาคม 2031 จัดงานวันวิสาขบูชา อีก 7 ปี
2032 / 2575 อังคาร 25 พฤษภาคม 2032 จัดงานวันวิสาขบูชา อีก 8 ปี
2033 / 2576 เสาร์ 14 พฤษภาคม 2033 จัดงานวันวิสาขบูชา อีก 9 ปี
2034 / 2577 ศุกร์ 2 มิถุนายน 2034 จัดงานวันวิสาขบูชา อีก 10 ปี
2035 / 2578 อังคาร 22 พฤษภาคม 2035 จัดงานวันวิสาขบูชา อีก 11 ปี
2036 / 2579 เสาร์ 10 พฤษภาคม 2036 จัดงานวันวิสาขบูชา อีก 12 ปี
2037 / 2580 ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2037 จัดงานวันวิสาขบูชา อีก 13 ปี
2038 / 2581 พุธ 19 พฤษภาคม 2038 จัดงานวันวิสาขบูชา อีก 14 ปี
2022 / 2565 จันทร์ 16 พฤษภาคม 2022 จัดงานวันวิสาขบูชา 1 ปีที่แล้ว
2021 / 2564 พุธ 26 พฤษภาคม 2021 จัดงานวันวิสาขบูชา 2 ปีที่แล้ว
2020 / 2563 พฤหัสบดี 7 พฤษภาคม 2020 จัดงานวันวิสาขบูชา 3 ปีที่แล้ว
2019 / 2562 อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2019 จัดงานวันวิสาขบูชา 4 ปีที่แล้ว
2018 / 2561 อังคาร 29 พฤษภาคม 2018 จัดงานวันวิสาขบูชา 5 ปีที่แล้ว
The festivity dates listed in the table above have been prepared with the greatest possible care and to the best of our knowledge. If you find any bugs, please let us know using below the feedback form. Thanks very much.

Notice, in particular, conversion from the other calendar to the Gregorian calendar, there may be discrepancies.