1. ปฏิทินประจำปี
  2. /
  3. งานรื่นเริง
  4. /
  5. ประเทศไทย

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

รายการวันที่

ปี / ปีไทย วันธรรมดา วันที่ ชื่อ เวลา
2024 / 2567 อาทิตย์ 21 ก.ค. 2024 วันอาสาฬหบูชา อีก 1 เดือน
2025 / 2568 ศุกร์ 11 ก.ค. 2025 วันอาสาฬหบูชา อีก 1 ปี
2026 / 2569 พุธ 29 ก.ค. 2026 วันอาสาฬหบูชา อีก 2 ปี
2027 / 2570 อาทิตย์ 18 ก.ค. 2027 วันอาสาฬหบูชา อีก 3 ปี
2028 / 2571 ศุกร์ 7 ก.ค. 2028 วันอาสาฬหบูชา อีก 4 ปี
2029 / 2572 พุธ 25 ก.ค. 2029 วันอาสาฬหบูชา อีก 5 ปี
2030 / 2573 จันทร์ 15 ก.ค. 2030 วันอาสาฬหบูชา อีก 6 ปี
2031 / 2574 เสาร์ 5 ก.ค. 2031 วันอาสาฬหบูชา อีก 7 ปี
2032 / 2575 ศุกร์ 23 ก.ค. 2032 วันอาสาฬหบูชา อีก 8 ปี
2033 / 2576 อังคาร 12 ก.ค. 2033 วันอาสาฬหบูชา อีก 9 ปี
2034 / 2577 อาทิตย์ 2 ก.ค. 2034 วันอาสาฬหบูชา อีก 10 ปี
2035 / 2578 ศุกร์ 20 ก.ค. 2035 วันอาสาฬหบูชา อีก 11 ปี
2036 / 2579 อังคาร 8 ก.ค. 2036 วันอาสาฬหบูชา อีก 12 ปี
2037 / 2580 จันทร์ 27 ก.ค. 2037 วันอาสาฬหบูชา อีก 13 ปี
2038 / 2581 ศุกร์ 16 ก.ค. 2038 วันอาสาฬหบูชา อีก 14 ปี
2039 / 2582 พุธ 6 ก.ค. 2039 วันอาสาฬหบูชา อีก 15 ปี
2023 / 2566 จันทร์ 3 ก.ค. 2023 วันอาสาฬหบูชา 10 เดือนที่แล้ว
2022 / 2565 พฤหัสบดี 14 ก.ค. 2022 วันอาสาฬหบูชา 1 ปีที่แล้ว
2021 / 2564 เสาร์ 24 ก.ค. 2021 วันอาสาฬหบูชา 2 ปีที่แล้ว
2020 / 2563 อาทิตย์ 5 ก.ค. 2020 วันอาสาฬหบูชา 3 ปีที่แล้ว
2019 / 2562 พุธ 17 ก.ค. 2019 วันอาสาฬหบูชา 4 ปีที่แล้ว
The festivity dates listed in the table above have been prepared with the greatest possible care and to the best of our knowledge. If you find any bugs, please let us know using below the feedback form. Thanks very much.

Notice, in particular, conversion from the other calendar to the Gregorian calendar, there may be discrepancies.