1. ปฏิทินประจำปี
  2. /
  3. งานรื่นเริง
  4. /
  5. ประเทศไทย

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

รายการวันที่

ปี / ปีไทย วันธรรมดา วันที่ ชื่อ เวลา
2023 / 2566 จันทร์ 3 กรกฎาคม 2023 วันอาสาฬหบูชา 4 เดือนที่แล้ว
2024 / 2567 อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2024 วันอาสาฬหบูชา อีก 7 เดือน
2025 / 2568 ศุกร์ 11 กรกฎาคม 2025 วันอาสาฬหบูชา อีก 1 ปี
2026 / 2569 พุธ 29 กรกฎาคม 2026 วันอาสาฬหบูชา อีก 2 ปี
2027 / 2570 อาทิตย์ 18 กรกฎาคม 2027 วันอาสาฬหบูชา อีก 3 ปี
2028 / 2571 ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2028 วันอาสาฬหบูชา อีก 4 ปี
2029 / 2572 พุธ 25 กรกฎาคม 2029 วันอาสาฬหบูชา อีก 5 ปี
2030 / 2573 จันทร์ 15 กรกฎาคม 2030 วันอาสาฬหบูชา อีก 6 ปี
2031 / 2574 เสาร์ 5 กรกฎาคม 2031 วันอาสาฬหบูชา อีก 7 ปี
2032 / 2575 ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2032 วันอาสาฬหบูชา อีก 8 ปี
2033 / 2576 อังคาร 12 กรกฎาคม 2033 วันอาสาฬหบูชา อีก 9 ปี
2034 / 2577 อาทิตย์ 2 กรกฎาคม 2034 วันอาสาฬหบูชา อีก 10 ปี
2035 / 2578 ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2035 วันอาสาฬหบูชา อีก 11 ปี
2036 / 2579 อังคาร 8 กรกฎาคม 2036 วันอาสาฬหบูชา อีก 12 ปี
2037 / 2580 จันทร์ 27 กรกฎาคม 2037 วันอาสาฬหบูชา อีก 13 ปี
2038 / 2581 ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2038 วันอาสาฬหบูชา อีก 14 ปี
2022 / 2565 พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2022 วันอาสาฬหบูชา 1 ปีที่แล้ว
2021 / 2564 เสาร์ 24 กรกฎาคม 2021 วันอาสาฬหบูชา 2 ปีที่แล้ว
2020 / 2563 อาทิตย์ 5 กรกฎาคม 2020 วันอาสาฬหบูชา 3 ปีที่แล้ว
2019 / 2562 พุธ 17 กรกฎาคม 2019 วันอาสาฬหบูชา 4 ปีที่แล้ว
2018 / 2561 เสาร์ 28 กรกฎาคม 2018 วันอาสาฬหบูชา 5 ปีที่แล้ว
The festivity dates listed in the table above have been prepared with the greatest possible care and to the best of our knowledge. If you find any bugs, please let us know using below the feedback form. Thanks very much.

Notice, in particular, conversion from the other calendar to the Gregorian calendar, there may be discrepancies.