1. ปฏิทินประจำปี
  2. /
  3. งานรื่นเริง
  4. /
  5. ประเทศไทย

วันขึ้นปีใหม่

ัววันขึ้นปีใหม่ เป็นเวลาที่ปฏิทินปีใหม่เริ่มต้นและนับปีปฏิทินเพิ่มขึ้นหนึ่งปี วันขึ้นปีใหม่ในปฏิทินกริกอเรียนที่ใช้กันทั่วโลกปัจจุบัน ตรงกับวันที่ 1 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่ไทย 1 เมษายน ได้ปรับเปลี่ยนเป็นวันที่ 1 มกราคม ในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 สมัยคณะรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีมติให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยมาเป็นวันที่ 1 มกราคม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่สากลเช่นเดียวกับประเทศอื่นในโลก ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2483 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลที่ 8

เนื่องจากคนไทยยังคือคติการปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่เช่นเดียวกับวันขึ้นปีใหม่ที่ตรงกับวันสงกรานต์ในอดีต จึงนิยมทำบุญ ตักบาตร และร่วมทำกิจกรรมสาธารณกุศล รวมถึงเตรียมอาหารเพื่อฉลองกันในครอบครัว หรือ องค์กร เพื่อให้เป็นมงคลต่อการเริ่มต้นปีใหม่

รายการวันที่

ปี / ปีไทย วันธรรมดา วันที่ ชื่อ เวลา
2023 / 2566 อาทิตย์ 1 มกราคม 2023 วันขึ้นปีใหม่ 10 เดือนที่แล้ว
2023 / 2566 จันทร์ 2 มกราคม 2023 วันขึ้นปีใหม่ (วันพิเศษ) 10 เดือนที่แล้ว
2024 / 2567 จันทร์ 1 มกราคม 2024 วันขึ้นปีใหม่ อีก 1 เดือน
2025 / 2568 พุธ 1 มกราคม 2025 วันขึ้นปีใหม่ อีก 1 ปี
2026 / 2569 พฤหัสบดี 1 มกราคม 2026 วันขึ้นปีใหม่ อีก 2 ปี
2027 / 2570 ศุกร์ 1 มกราคม 2027 วันขึ้นปีใหม่ อีก 3 ปี
2028 / 2571 เสาร์ 1 มกราคม 2028 วันขึ้นปีใหม่ อีก 4 ปี
2028 / 2571 จันทร์ 3 มกราคม 2028 วันขึ้นปีใหม่ (วันพิเศษ) อีก 4 ปี
2029 / 2572 จันทร์ 1 มกราคม 2029 วันขึ้นปีใหม่ อีก 5 ปี
2030 / 2573 อังคาร 1 มกราคม 2030 วันขึ้นปีใหม่ อีก 6 ปี
2031 / 2574 พุธ 1 มกราคม 2031 วันขึ้นปีใหม่ อีก 7 ปี
2032 / 2575 พฤหัสบดี 1 มกราคม 2032 วันขึ้นปีใหม่ อีก 8 ปี
2033 / 2576 เสาร์ 1 มกราคม 2033 วันขึ้นปีใหม่ อีก 9 ปี
2033 / 2576 จันทร์ 3 มกราคม 2033 วันขึ้นปีใหม่ (วันพิเศษ) อีก 9 ปี
2034 / 2577 อาทิตย์ 1 มกราคม 2034 วันขึ้นปีใหม่ อีก 10 ปี
2034 / 2577 จันทร์ 2 มกราคม 2034 วันขึ้นปีใหม่ (วันพิเศษ) อีก 10 ปี
2035 / 2578 จันทร์ 1 มกราคม 2035 วันขึ้นปีใหม่ อีก 11 ปี
2036 / 2579 อังคาร 1 มกราคม 2036 วันขึ้นปีใหม่ อีก 12 ปี
2037 / 2580 พฤหัสบดี 1 มกราคม 2037 วันขึ้นปีใหม่ อีก 13 ปี
2038 / 2581 ศุกร์ 1 มกราคม 2038 วันขึ้นปีใหม่ อีก 14 ปี
2022 / 2565 เสาร์ 1 มกราคม 2022 วันขึ้นปีใหม่ 1 ปีที่แล้ว
2022 / 2565 จันทร์ 3 มกราคม 2022 วันขึ้นปีใหม่ (วันพิเศษ) 1 ปีที่แล้ว
2021 / 2564 ศุกร์ 1 มกราคม 2021 วันขึ้นปีใหม่ 2 ปีที่แล้ว
2020 / 2563 พุธ 1 มกราคม 2020 วันขึ้นปีใหม่ 3 ปีที่แล้ว
2019 / 2562 อังคาร 1 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่ 4 ปีที่แล้ว
2018 / 2561 จันทร์ 1 มกราคม 2018 วันขึ้นปีใหม่ 5 ปีที่แล้ว
The festivity dates listed in the table above have been prepared with the greatest possible care and to the best of our knowledge. If you find any bugs, please let us know using below the feedback form. Thanks very much.

Notice, in particular, conversion from the other calendar to the Gregorian calendar, there may be discrepancies.