🌔
Αύξων Αμφίκυρτος
Φάση
62.51 %
Ηλικία
9 μέρ. 21 λεπ.
Απόσταση
403 511 χλμ
Ώρα (UTC)
15 Ιουν 2024 1:00 ΜΜ
Ώρα
15 Ιουν 2024 4:00 ΜΜ
Ζώνη ώρας
Europe/Athens
Source: NASA «Moon Phase and Libration, 2024»
Φάσεις Σελήνης
🌓
Πρώτο τέταρτο
14 Ιουνίου 2024 8:18 ΠΜ
🌕
Πανσέληνος
22 Ιουνίου 2024 4:08 ΠΜ
(Επόμενη φάση)
🌗
Τελευταίο τέταρτο
29 Ιουνίου 2024 12:53 ΠΜ
🌑
Νέα Σελήνη
6 Ιουλίου 2024 1:57 ΠΜ
Σεληνιακό ημερολόγιο 2024
Ιαν
🌗
4.
🌑
11.
🌓
18.
🌕
25.
Φεβ
🌗
3.
🌑
10.
🌓
16.
🌕
24.
Μαρ
🌗
3.
🌑
10.
🌓
17.
🌕
25.
Απρ
🌗
2.
🌑
8.
🌓
15.
🌕
24.
Μαϊ
🌗
1.
🌑
8.
🌓
15.
🌕
23.
🌗
30.
Ιουν
🌑
6.
🌓
14.
🌕
22.
🌗
29.
Ιουλ
🌑
6.
🌓
14.
🌕
21.
🌗
28.
Αυγ
🌑
4.
🌓
12.
🌕
19.
🌗
26.
Σεπ
🌑
3.
🌓
11.
🌕
18.
🌗
24.
Οκτ
🌑
2.
🌓
10.
🌕
17.
🌗
24.
Νοε
🌑
1.
🌓
9.
🌕
15.
🌗
23.
Δεκ
🌑
1.
🌓
8.
🌕
15.
🌗
23.
🌑
31.
Λίστα ημερομηνιών 2024
2023 2025
Φάση Ημερομηνία Ώρα
🌗
Τελευταίο τέταρτο
4 Ιανουαρίου 2024 5:30 ΠΜ
🌑
Νέα Σελήνη
11 Ιανουαρίου 2024 1:57 ΜΜ
🌓
Πρώτο τέταρτο
18 Ιανουαρίου 2024 5:53 ΠΜ
🌕
Πανσέληνος
25 Ιανουαρίου 2024 7:54 ΜΜ
🌗
Τελευταίο τέταρτο
3 Φεβρουαρίου 2024 1:18 ΠΜ
🌑
Νέα Σελήνη
10 Φεβρουαρίου 2024 12:59 ΠΜ
🌓
Πρώτο τέταρτο
16 Φεβρουαρίου 2024 5:01 ΜΜ
🌕
Πανσέληνος
24 Φεβρουαρίου 2024 2:30 ΜΜ
🌗
Τελευταίο τέταρτο
3 Μαρτίου 2024 5:24 ΜΜ
🌑
Νέα Σελήνη
10 Μαρτίου 2024 11:00 ΠΜ
🌓
Πρώτο τέταρτο
17 Μαρτίου 2024 6:11 ΠΜ
🌕
Πανσέληνος
25 Μαρτίου 2024 9:00 ΠΜ
🌗
Τελευταίο τέταρτο
2 Απριλίου 2024 6:15 ΠΜ
🌑
Νέα Σελήνη
8 Απριλίου 2024 9:21 ΜΜ
🌓
Πρώτο τέταρτο
15 Απριλίου 2024 10:13 ΜΜ
🌕
Πανσέληνος
24 Απριλίου 2024 2:49 ΠΜ
🌗
Τελευταίο τέταρτο
1 Μαΐου 2024 2:27 ΜΜ
🌑
Νέα Σελήνη
8 Μαΐου 2024 6:22 ΠΜ
🌓
Πρώτο τέταρτο
15 Μαΐου 2024 2:48 ΜΜ
🌕
Πανσέληνος
23 Μαΐου 2024 4:53 ΜΜ
🌗
Τελευταίο τέταρτο
30 Μαΐου 2024 8:13 ΜΜ
🌑
Νέα Σελήνη
6 Ιουνίου 2024 3:38 ΜΜ
🌓
Πρώτο τέταρτο
14 Ιουνίου 2024 8:18 ΠΜ
🌕
Πανσέληνος
22 Ιουνίου 2024 4:08 ΠΜ
🌗
Τελευταίο τέταρτο
29 Ιουνίου 2024 12:53 ΠΜ
🌑
Νέα Σελήνη
6 Ιουλίου 2024 1:57 ΠΜ
🌓
Πρώτο τέταρτο
14 Ιουλίου 2024 1:49 ΠΜ
🌕
Πανσέληνος
21 Ιουλίου 2024 1:17 ΜΜ
🌗
Τελευταίο τέταρτο
28 Ιουλίου 2024 5:51 ΠΜ
🌑
Νέα Σελήνη
4 Αυγούστου 2024 2:13 ΜΜ
🌓
Πρώτο τέταρτο
12 Αυγούστου 2024 6:19 ΜΜ
🌕
Πανσέληνος
19 Αυγούστου 2024 9:26 ΜΜ
🌗
Τελευταίο τέταρτο
26 Αυγούστου 2024 12:26 ΜΜ
🌑
Νέα Σελήνη
3 Σεπτεμβρίου 2024 4:55 ΠΜ
🌓
Πρώτο τέταρτο
11 Σεπτεμβρίου 2024 9:06 ΠΜ
🌕
Πανσέληνος
18 Σεπτεμβρίου 2024 5:34 ΠΜ
🌗
Τελευταίο τέταρτο
24 Σεπτεμβρίου 2024 9:50 ΜΜ
🌑
Νέα Σελήνη
2 Οκτωβρίου 2024 9:49 ΜΜ
🌓
Πρώτο τέταρτο
10 Οκτωβρίου 2024 9:55 ΜΜ
🌕
Πανσέληνος
17 Οκτωβρίου 2024 2:26 ΜΜ
🌗
Τελευταίο τέταρτο
24 Οκτωβρίου 2024 11:03 ΠΜ
🌑
Νέα Σελήνη
1 Νοεμβρίου 2024 2:47 ΜΜ
🌓
Πρώτο τέταρτο
9 Νοεμβρίου 2024 7:56 ΠΜ
🌕
Πανσέληνος
15 Νοεμβρίου 2024 11:29 ΜΜ
🌗
Τελευταίο τέταρτο
23 Νοεμβρίου 2024 3:28 ΠΜ
🌑
Νέα Σελήνη
1 Δεκεμβρίου 2024 8:21 ΠΜ
🌓
Πρώτο τέταρτο
8 Δεκεμβρίου 2024 5:27 ΜΜ
🌕
Πανσέληνος
15 Δεκεμβρίου 2024 11:02 ΠΜ
🌗
Τελευταίο τέταρτο
23 Δεκεμβρίου 2024 12:18 ΠΜ
🌑
Νέα Σελήνη
31 Δεκεμβρίου 2024 12:27 ΠΜ
The calculation is based on J. Meeus «Astronomical Algorithms Second Edition (ISBN 978-0-943396-61-3)» Chapter 49 «Phases of the Moon» from page 349ff, deviation of approx. +/- 4 seconds. The calculated seconds are rounded to the nearest minute.