πŸŒ”
Bulan bertambah
Fase
62.51 %
Usia
9hr 21mnt
Jarak
403 511 Km
Waktu (UTC)
15 Jun 2024 pukul 13.00
Waktu
15 Jun 2024 pukul 20.00
Zona waktu
Asia/Jakarta
Source: NASA Β«Moon Phase and Libration, 2024Β»
Fase Bulan
πŸŒ“
Kuartal pertama
14 Juni 2024 pukul 12.18
πŸŒ•
Bulan purnama
22 Juni 2024 pukul 08.08
(Fase Berikutnya)
πŸŒ—
Kuartal terakhir
29 Juni 2024 pukul 04.53
πŸŒ‘
Bulan baru
6 Juli 2024 pukul 05.57
Kalender Lunar 2024
Jan
πŸŒ—
4.
πŸŒ‘
11.
πŸŒ“
18.
πŸŒ•
26.
Feb
πŸŒ—
3.
πŸŒ‘
10.
πŸŒ“
16.
πŸŒ•
24.
Mar
πŸŒ—
3.
πŸŒ‘
10.
πŸŒ“
17.
πŸŒ•
25.
Apr
πŸŒ—
2.
πŸŒ‘
9.
πŸŒ“
16.
πŸŒ•
24.
Mei
πŸŒ—
1.
πŸŒ‘
8.
πŸŒ“
15.
πŸŒ•
23.
πŸŒ—
31.
Jun
πŸŒ‘
6.
πŸŒ“
14.
πŸŒ•
22.
πŸŒ—
29.
Jul
πŸŒ‘
6.
πŸŒ“
14.
πŸŒ•
21.
πŸŒ—
28.
Agt
πŸŒ‘
4.
πŸŒ“
12.
πŸŒ•
20.
πŸŒ—
26.
Sep
πŸŒ‘
3.
πŸŒ“
11.
πŸŒ•
18.
πŸŒ—
25.
Okt
πŸŒ‘
3.
πŸŒ“
11.
πŸŒ•
17.
πŸŒ—
24.
Nov
πŸŒ‘
1.
πŸŒ“
9.
πŸŒ•
16.
πŸŒ—
23.
Des
πŸŒ‘
1.
πŸŒ“
8.
πŸŒ•
15.
πŸŒ—
23.
πŸŒ‘
31.
Daftar tanggal 2024
2023 2025
Fase Tanggal Waktu
πŸŒ—
Kuartal terakhir
4 Januari 2024 10.30
πŸŒ‘
Bulan baru
11 Januari 2024 18.57
πŸŒ“
Kuartal pertama
18 Januari 2024 10.53
πŸŒ•
Bulan purnama
26 Januari 2024 00.54
πŸŒ—
Kuartal terakhir
3 Februari 2024 06.18
πŸŒ‘
Bulan baru
10 Februari 2024 05.59
πŸŒ“
Kuartal pertama
16 Februari 2024 22.01
πŸŒ•
Bulan purnama
24 Februari 2024 19.30
πŸŒ—
Kuartal terakhir
3 Maret 2024 22.24
πŸŒ‘
Bulan baru
10 Maret 2024 16.00
πŸŒ“
Kuartal pertama
17 Maret 2024 11.11
πŸŒ•
Bulan purnama
25 Maret 2024 14.00
πŸŒ—
Kuartal terakhir
2 April 2024 10.15
πŸŒ‘
Bulan baru
9 April 2024 01.21
πŸŒ“
Kuartal pertama
16 April 2024 02.13
πŸŒ•
Bulan purnama
24 April 2024 06.49
πŸŒ—
Kuartal terakhir
1 Mei 2024 18.27
πŸŒ‘
Bulan baru
8 Mei 2024 10.22
πŸŒ“
Kuartal pertama
15 Mei 2024 18.48
πŸŒ•
Bulan purnama
23 Mei 2024 20.53
πŸŒ—
Kuartal terakhir
31 Mei 2024 00.13
πŸŒ‘
Bulan baru
6 Juni 2024 19.38
πŸŒ“
Kuartal pertama
14 Juni 2024 12.18
πŸŒ•
Bulan purnama
22 Juni 2024 08.08
πŸŒ—
Kuartal terakhir
29 Juni 2024 04.53
πŸŒ‘
Bulan baru
6 Juli 2024 05.57
πŸŒ“
Kuartal pertama
14 Juli 2024 05.49
πŸŒ•
Bulan purnama
21 Juli 2024 17.17
πŸŒ—
Kuartal terakhir
28 Juli 2024 09.51
πŸŒ‘
Bulan baru
4 Agustus 2024 18.13
πŸŒ“
Kuartal pertama
12 Agustus 2024 22.19
πŸŒ•
Bulan purnama
20 Agustus 2024 01.26
πŸŒ—
Kuartal terakhir
26 Agustus 2024 16.26
πŸŒ‘
Bulan baru
3 September 2024 08.55
πŸŒ“
Kuartal pertama
11 September 2024 13.06
πŸŒ•
Bulan purnama
18 September 2024 09.34
πŸŒ—
Kuartal terakhir
25 September 2024 01.50
πŸŒ‘
Bulan baru
3 Oktober 2024 01.49
πŸŒ“
Kuartal pertama
11 Oktober 2024 01.55
πŸŒ•
Bulan purnama
17 Oktober 2024 18.26
πŸŒ—
Kuartal terakhir
24 Oktober 2024 15.03
πŸŒ‘
Bulan baru
1 November 2024 19.47
πŸŒ“
Kuartal pertama
9 November 2024 12.56
πŸŒ•
Bulan purnama
16 November 2024 04.29
πŸŒ—
Kuartal terakhir
23 November 2024 08.28
πŸŒ‘
Bulan baru
1 Desember 2024 13.21
πŸŒ“
Kuartal pertama
8 Desember 2024 22.27
πŸŒ•
Bulan purnama
15 Desember 2024 16.02
πŸŒ—
Kuartal terakhir
23 Desember 2024 05.18
πŸŒ‘
Bulan baru
31 Desember 2024 05.27
The calculation is based on J. Meeus Β«Astronomical Algorithms Second Edition (ISBN 978-0-943396-61-3)Β» Chapter 49 Β«Phases of the MoonΒ» from page 349ff, deviation of approx. +/- 4 seconds. The calculated seconds are rounded to the nearest minute.