πŸŒ”
Bulan hampir purnama
Fasa
90.81 %
Umur
12 hari 18 jam 2 minit
Jarak
382 603 Km
masa (UTC)
18 Jul 2024 pukul 17.00
masa
19 Jul 2024 pukul 01.00
Zon masa
Asia/Kuala_Lumpur
Source: NASA Β«Moon Phase and Libration, 2024Β»
Fasa Bulan
πŸŒ“
Sukuan pertama
14 Julai 2024 pukul 06.49
πŸŒ•
Bulan Purnama
21 Julai 2024 pukul 18.17
(Fasa Seterusnya)
πŸŒ—
Sukuan ketiga
28 Julai 2024 pukul 10.51
πŸŒ‘
Anak bulan
4 Ogos 2024 pukul 19.13
Kalendar bulan 2024
Jan
πŸŒ—
4.
πŸŒ‘
11.
πŸŒ“
18.
πŸŒ•
26.
Feb
πŸŒ—
3.
πŸŒ‘
10.
πŸŒ“
16.
πŸŒ•
24.
Mac
πŸŒ—
3.
πŸŒ‘
10.
πŸŒ“
17.
πŸŒ•
25.
Apr
πŸŒ—
2.
πŸŒ‘
9.
πŸŒ“
16.
πŸŒ•
24.
Mei
πŸŒ—
1.
πŸŒ‘
8.
πŸŒ“
15.
πŸŒ•
23.
πŸŒ—
31.
Jun
πŸŒ‘
6.
πŸŒ“
14.
πŸŒ•
22.
πŸŒ—
29.
Jul
πŸŒ‘
6.
πŸŒ“
14.
πŸŒ•
21.
πŸŒ—
28.
Ogs
πŸŒ‘
4.
πŸŒ“
12.
πŸŒ•
20.
πŸŒ—
26.
Sep
πŸŒ‘
3.
πŸŒ“
11.
πŸŒ•
18.
πŸŒ—
25.
Okt
πŸŒ‘
3.
πŸŒ“
11.
πŸŒ•
17.
πŸŒ—
24.
Nov
πŸŒ‘
1.
πŸŒ“
9.
πŸŒ•
16.
πŸŒ—
23.
Dis
πŸŒ‘
1.
πŸŒ“
8.
πŸŒ•
15.
πŸŒ—
23.
πŸŒ‘
31.
Senarai tarikh 2024
2023 2025
Fasa Tarikh masa
πŸŒ—
Sukuan ketiga
4 Januari 2024 11.30
πŸŒ‘
Anak bulan
11 Januari 2024 19.57
πŸŒ“
Sukuan pertama
18 Januari 2024 11.53
πŸŒ•
Bulan Purnama
26 Januari 2024 01.54
πŸŒ—
Sukuan ketiga
3 Februari 2024 07.18
πŸŒ‘
Anak bulan
10 Februari 2024 06.59
πŸŒ“
Sukuan pertama
16 Februari 2024 23.01
πŸŒ•
Bulan Purnama
24 Februari 2024 20.30
πŸŒ—
Sukuan ketiga
3 Mac 2024 23.24
πŸŒ‘
Anak bulan
10 Mac 2024 17.00
πŸŒ“
Sukuan pertama
17 Mac 2024 12.11
πŸŒ•
Bulan Purnama
25 Mac 2024 15.00
πŸŒ—
Sukuan ketiga
2 April 2024 11.15
πŸŒ‘
Anak bulan
9 April 2024 02.21
πŸŒ“
Sukuan pertama
16 April 2024 03.13
πŸŒ•
Bulan Purnama
24 April 2024 07.49
πŸŒ—
Sukuan ketiga
1 Mei 2024 19.27
πŸŒ‘
Anak bulan
8 Mei 2024 11.22
πŸŒ“
Sukuan pertama
15 Mei 2024 19.48
πŸŒ•
Bulan Purnama
23 Mei 2024 21.53
πŸŒ—
Sukuan ketiga
31 Mei 2024 01.13
πŸŒ‘
Anak bulan
6 Jun 2024 20.38
πŸŒ“
Sukuan pertama
14 Jun 2024 13.18
πŸŒ•
Bulan Purnama
22 Jun 2024 09.08
πŸŒ—
Sukuan ketiga
29 Jun 2024 05.53
πŸŒ‘
Anak bulan
6 Julai 2024 06.57
πŸŒ“
Sukuan pertama
14 Julai 2024 06.49
πŸŒ•
Bulan Purnama
21 Julai 2024 18.17
πŸŒ—
Sukuan ketiga
28 Julai 2024 10.51
πŸŒ‘
Anak bulan
4 Ogos 2024 19.13
πŸŒ“
Sukuan pertama
12 Ogos 2024 23.19
πŸŒ•
Bulan Purnama
20 Ogos 2024 02.26
πŸŒ—
Sukuan ketiga
26 Ogos 2024 17.26
πŸŒ‘
Anak bulan
3 September 2024 09.55
πŸŒ“
Sukuan pertama
11 September 2024 14.06
πŸŒ•
Bulan Purnama
18 September 2024 10.34
πŸŒ—
Sukuan ketiga
25 September 2024 02.50
πŸŒ‘
Anak bulan
3 Oktober 2024 02.49
πŸŒ“
Sukuan pertama
11 Oktober 2024 02.55
πŸŒ•
Bulan Purnama
17 Oktober 2024 19.26
πŸŒ—
Sukuan ketiga
24 Oktober 2024 16.03
πŸŒ‘
Anak bulan
1 November 2024 20.47
πŸŒ“
Sukuan pertama
9 November 2024 13.56
πŸŒ•
Bulan Purnama
16 November 2024 05.29
πŸŒ—
Sukuan ketiga
23 November 2024 09.28
πŸŒ‘
Anak bulan
1 Disember 2024 14.21
πŸŒ“
Sukuan pertama
8 Disember 2024 23.27
πŸŒ•
Bulan Purnama
15 Disember 2024 17.02
πŸŒ—
Sukuan ketiga
23 Disember 2024 06.18
πŸŒ‘
Anak bulan
31 Disember 2024 06.27
The calculation is based on J. Meeus Β«Astronomical Algorithms Second Edition (ISBN 978-0-943396-61-3)Β» Chapter 49 Β«Phases of the MoonΒ» from page 349ff, deviation of approx. +/- 4 seconds. The calculated seconds are rounded to the nearest minute.