πŸŒ’
Waxing Crescent
Phase
35.54 %
Age
6d 3h 21m
Distance
401 832 Km
Time (UTC)
Jun 12, 2024 4:00 PM
Time
Jun 13, 2024 12:00 AM
Timezone
Asia/Singapore
Source: NASA Β«Moon Phase and Libration, 2024Β»
Moon Phases
πŸŒ‘
New Moon
June 6, 2024 8:38 PM
πŸŒ“
First Quarter
June 14, 2024 1:18 PM
(Next Phase)
πŸŒ•
Full Moon
June 22, 2024 9:08 AM
πŸŒ—
Last Quarter
June 29, 2024 5:53 AM
Lunar Calendar 2024
Jan
πŸŒ—
4.
πŸŒ‘
11.
πŸŒ“
18.
πŸŒ•
26.
Feb
πŸŒ—
3.
πŸŒ‘
10.
πŸŒ“
16.
πŸŒ•
24.
Mar
πŸŒ—
3.
πŸŒ‘
10.
πŸŒ“
17.
πŸŒ•
25.
Apr
πŸŒ—
2.
πŸŒ‘
9.
πŸŒ“
16.
πŸŒ•
24.
May
πŸŒ—
1.
πŸŒ‘
8.
πŸŒ“
15.
πŸŒ•
23.
πŸŒ—
31.
Jun
πŸŒ‘
6.
πŸŒ“
14.
πŸŒ•
22.
πŸŒ—
29.
Jul
πŸŒ‘
6.
πŸŒ“
14.
πŸŒ•
21.
πŸŒ—
28.
Aug
πŸŒ‘
4.
πŸŒ“
12.
πŸŒ•
20.
πŸŒ—
26.
Sep
πŸŒ‘
3.
πŸŒ“
11.
πŸŒ•
18.
πŸŒ—
25.
Oct
πŸŒ‘
3.
πŸŒ“
11.
πŸŒ•
17.
πŸŒ—
24.
Nov
πŸŒ‘
1.
πŸŒ“
9.
πŸŒ•
16.
πŸŒ—
23.
Dec
πŸŒ‘
1.
πŸŒ“
8.
πŸŒ•
15.
πŸŒ—
23.
πŸŒ‘
31.
List of dates 2024
2023 2025
Phase Date Time
πŸŒ—
Last Quarter
January 4, 2024 11:30 AM
πŸŒ‘
New Moon
January 11, 2024 7:57 PM
πŸŒ“
First Quarter
January 18, 2024 11:53 AM
πŸŒ•
Full Moon
January 26, 2024 1:54 AM
πŸŒ—
Last Quarter
February 3, 2024 7:18 AM
πŸŒ‘
New Moon
February 10, 2024 6:59 AM
πŸŒ“
First Quarter
February 16, 2024 11:01 PM
πŸŒ•
Full Moon
February 24, 2024 8:30 PM
πŸŒ—
Last Quarter
March 3, 2024 11:24 PM
πŸŒ‘
New Moon
March 10, 2024 5:00 PM
πŸŒ“
First Quarter
March 17, 2024 12:11 PM
πŸŒ•
Full Moon
March 25, 2024 3:00 PM
πŸŒ—
Last Quarter
April 2, 2024 11:15 AM
πŸŒ‘
New Moon
April 9, 2024 2:21 AM
πŸŒ“
First Quarter
April 16, 2024 3:13 AM
πŸŒ•
Full Moon
April 24, 2024 7:49 AM
πŸŒ—
Last Quarter
May 1, 2024 7:27 PM
πŸŒ‘
New Moon
May 8, 2024 11:22 AM
πŸŒ“
First Quarter
May 15, 2024 7:48 PM
πŸŒ•
Full Moon
May 23, 2024 9:53 PM
πŸŒ—
Last Quarter
May 31, 2024 1:13 AM
πŸŒ‘
New Moon
June 6, 2024 8:38 PM
πŸŒ“
First Quarter
June 14, 2024 1:18 PM
πŸŒ•
Full Moon
June 22, 2024 9:08 AM
πŸŒ—
Last Quarter
June 29, 2024 5:53 AM
πŸŒ‘
New Moon
July 6, 2024 6:57 AM
πŸŒ“
First Quarter
July 14, 2024 6:49 AM
πŸŒ•
Full Moon
July 21, 2024 6:17 PM
πŸŒ—
Last Quarter
July 28, 2024 10:51 AM
πŸŒ‘
New Moon
August 4, 2024 7:13 PM
πŸŒ“
First Quarter
August 12, 2024 11:19 PM
πŸŒ•
Full Moon
August 20, 2024 2:26 AM
πŸŒ—
Last Quarter
August 26, 2024 5:26 PM
πŸŒ‘
New Moon
September 3, 2024 9:55 AM
πŸŒ“
First Quarter
September 11, 2024 2:06 PM
πŸŒ•
Full Moon
September 18, 2024 10:34 AM
πŸŒ—
Last Quarter
September 25, 2024 2:50 AM
πŸŒ‘
New Moon
October 3, 2024 2:49 AM
πŸŒ“
First Quarter
October 11, 2024 2:55 AM
πŸŒ•
Full Moon
October 17, 2024 7:26 PM
πŸŒ—
Last Quarter
October 24, 2024 4:03 PM
πŸŒ‘
New Moon
November 1, 2024 8:47 PM
πŸŒ“
First Quarter
November 9, 2024 1:56 PM
πŸŒ•
Full Moon
November 16, 2024 5:29 AM
πŸŒ—
Last Quarter
November 23, 2024 9:28 AM
πŸŒ‘
New Moon
December 1, 2024 2:21 PM
πŸŒ“
First Quarter
December 8, 2024 11:27 PM
πŸŒ•
Full Moon
December 15, 2024 5:02 PM
πŸŒ—
Last Quarter
December 23, 2024 6:18 AM
πŸŒ‘
New Moon
December 31, 2024 6:27 AM
The calculation is based on J. Meeus Β«Astronomical Algorithms Second Edition (ISBN 978-0-943396-61-3)Β» Chapter 49 Β«Phases of the MoonΒ» from page 349ff, deviation of approx. +/- 4 seconds. The calculated seconds are rounded to the nearest minute.