πŸŒ”
Waxing Gibbous
Phase
62.51 %
Age
9d 21m
Distance
403 511 Km
Time (UTC)
Jun 15, 2024 1:00 PM
Time
Jun 15, 2024 8:00 AM
Timezone
America/Chicago
Source: NASA Β«Moon Phase and Libration, 2024Β»
Moon Phases
πŸŒ“
First Quarter
June 14, 2024 12:18 AM
πŸŒ•
Full Moon
June 21, 2024 8:08 PM
(Next Phase)
πŸŒ—
Last Quarter
June 28, 2024 4:53 PM
πŸŒ‘
New Moon
July 5, 2024 5:57 PM
Lunar Calendar 2023
Jan
πŸŒ•
6.
πŸŒ—
14.
πŸŒ‘
21.
πŸŒ“
28.
Feb
πŸŒ•
5.
πŸŒ—
13.
πŸŒ‘
20.
πŸŒ“
27.
Mar
πŸŒ•
7.
πŸŒ—
14.
πŸŒ‘
21.
πŸŒ“
28.
Apr
πŸŒ•
5.
πŸŒ—
13.
πŸŒ‘
19.
πŸŒ“
27.
May
πŸŒ•
5.
πŸŒ—
12.
πŸŒ‘
19.
πŸŒ“
27.
Jun
πŸŒ•
3.
πŸŒ—
10.
πŸŒ‘
17.
πŸŒ“
26.
Jul
πŸŒ•
3.
πŸŒ—
9.
πŸŒ‘
17.
πŸŒ“
25.
Aug
πŸŒ•
1.
πŸŒ—
8.
πŸŒ‘
16.
πŸŒ“
24.
πŸŒ•
30.
Sep
πŸŒ—
6.
πŸŒ‘
14.
πŸŒ“
22.
πŸŒ•
29.
Oct
πŸŒ—
6.
πŸŒ‘
14.
πŸŒ“
21.
πŸŒ•
28.
Nov
πŸŒ—
5.
πŸŒ‘
13.
πŸŒ“
20.
πŸŒ•
27.
Dec
πŸŒ—
4.
πŸŒ‘
12.
πŸŒ“
19.
πŸŒ•
26.
List of dates 2023
2022 2024
Phase Date Time
πŸŒ•
Full Moon
January 6, 2023 5:08 PM
πŸŒ—
Last Quarter
January 14, 2023 8:10 PM
πŸŒ‘
New Moon
January 21, 2023 2:53 PM
πŸŒ“
First Quarter
January 28, 2023 9:19 AM
πŸŒ•
Full Moon
February 5, 2023 12:29 PM
πŸŒ—
Last Quarter
February 13, 2023 10:01 AM
πŸŒ‘
New Moon
February 20, 2023 1:06 AM
πŸŒ“
First Quarter
February 27, 2023 2:06 AM
πŸŒ•
Full Moon
March 7, 2023 6:40 AM
πŸŒ—
Last Quarter
March 14, 2023 9:08 PM
πŸŒ‘
New Moon
March 21, 2023 12:23 PM
πŸŒ“
First Quarter
March 28, 2023 9:32 PM
πŸŒ•
Full Moon
April 5, 2023 11:35 PM
πŸŒ—
Last Quarter
April 13, 2023 4:11 AM
πŸŒ‘
New Moon
April 19, 2023 11:12 PM
πŸŒ“
First Quarter
April 27, 2023 4:20 PM
πŸŒ•
Full Moon
May 5, 2023 12:34 PM
πŸŒ—
Last Quarter
May 12, 2023 9:28 AM
πŸŒ‘
New Moon
May 19, 2023 10:53 AM
πŸŒ“
First Quarter
May 27, 2023 10:22 AM
πŸŒ•
Full Moon
June 3, 2023 10:42 PM
πŸŒ—
Last Quarter
June 10, 2023 2:31 PM
πŸŒ‘
New Moon
June 17, 2023 11:37 PM
πŸŒ“
First Quarter
June 26, 2023 2:50 AM
πŸŒ•
Full Moon
July 3, 2023 6:39 AM
πŸŒ—
Last Quarter
July 9, 2023 8:48 PM
πŸŒ‘
New Moon
July 17, 2023 1:32 PM
πŸŒ“
First Quarter
July 25, 2023 5:07 PM
πŸŒ•
Full Moon
August 1, 2023 1:31 PM
πŸŒ—
Last Quarter
August 8, 2023 5:28 AM
πŸŒ‘
New Moon
August 16, 2023 4:38 AM
πŸŒ“
First Quarter
August 24, 2023 4:57 AM
πŸŒ•
Full Moon
August 30, 2023 8:35 PM
πŸŒ—
Last Quarter
September 6, 2023 5:21 PM
πŸŒ‘
New Moon
September 14, 2023 8:40 PM
πŸŒ“
First Quarter
September 22, 2023 2:32 PM
πŸŒ•
Full Moon
September 29, 2023 4:57 AM
πŸŒ—
Last Quarter
October 6, 2023 8:48 AM
πŸŒ‘
New Moon
October 14, 2023 12:55 PM
πŸŒ“
First Quarter
October 21, 2023 10:29 PM
πŸŒ•
Full Moon
October 28, 2023 3:24 PM
πŸŒ—
Last Quarter
November 5, 2023 2:37 AM
πŸŒ‘
New Moon
November 13, 2023 3:27 AM
πŸŒ“
First Quarter
November 20, 2023 4:50 AM
πŸŒ•
Full Moon
November 27, 2023 3:16 AM
πŸŒ—
Last Quarter
December 4, 2023 11:49 PM
πŸŒ‘
New Moon
December 12, 2023 5:32 PM
πŸŒ“
First Quarter
December 19, 2023 12:39 PM
πŸŒ•
Full Moon
December 26, 2023 6:33 PM
The calculation is based on J. Meeus Β«Astronomical Algorithms Second Edition (ISBN 978-0-943396-61-3)Β» Chapter 49 Β«Phases of the MoonΒ» from page 349ff, deviation of approx. +/- 4 seconds. The calculated seconds are rounded to the nearest minute.