πŸŒ”
Waxing Gibbous
Phase
62.89 %
Age
9d 1h 22m
Distance
403 458 Km
Time (UTC)
Jun 15, 2024 2:00 PM
Time
Jun 15, 2024 9:00 AM
Timezone
America/Chicago
Source: NASA Β«Moon Phase and Libration, 2024Β»
Moon Phases
πŸŒ“
First Quarter
June 14, 2024 12:18 AM
πŸŒ•
Full Moon
June 21, 2024 8:08 PM
(Next Phase)
πŸŒ—
Last Quarter
June 28, 2024 4:53 PM
πŸŒ‘
New Moon
July 5, 2024 5:57 PM
Lunar Calendar 2025
Jan
πŸŒ“
6.
πŸŒ•
13.
πŸŒ—
21.
πŸŒ‘
29.
Feb
πŸŒ“
5.
πŸŒ•
12.
πŸŒ—
20.
πŸŒ‘
27.
Mar
πŸŒ“
6.
πŸŒ•
14.
πŸŒ—
22.
πŸŒ‘
29.
Apr
πŸŒ“
4.
πŸŒ•
12.
πŸŒ—
20.
πŸŒ‘
27.
May
πŸŒ“
4.
πŸŒ•
12.
πŸŒ—
20.
πŸŒ‘
26.
Jun
πŸŒ“
2.
πŸŒ•
11.
πŸŒ—
18.
πŸŒ‘
25.
Jul
πŸŒ“
2.
πŸŒ•
10.
πŸŒ—
17.
πŸŒ‘
24.
Aug
πŸŒ“
1.
πŸŒ•
9.
πŸŒ—
16.
πŸŒ‘
23.
πŸŒ“
31.
Sep
πŸŒ•
7.
πŸŒ—
14.
πŸŒ‘
21.
πŸŒ“
29.
Oct
πŸŒ•
6.
πŸŒ—
13.
πŸŒ‘
21.
πŸŒ“
29.
Nov
πŸŒ•
5.
πŸŒ—
11.
πŸŒ‘
20.
πŸŒ“
28.
Dec
πŸŒ•
4.
πŸŒ—
11.
πŸŒ‘
19.
πŸŒ“
27.
List of dates 2025
2024 2026
Phase Date Time
πŸŒ“
First Quarter
January 6, 2025 5:56 PM
πŸŒ•
Full Moon
January 13, 2025 4:27 PM
πŸŒ—
Last Quarter
January 21, 2025 2:31 PM
πŸŒ‘
New Moon
January 29, 2025 6:36 AM
πŸŒ“
First Quarter
February 5, 2025 2:02 AM
πŸŒ•
Full Moon
February 12, 2025 7:53 AM
πŸŒ—
Last Quarter
February 20, 2025 11:33 AM
πŸŒ‘
New Moon
February 27, 2025 6:45 PM
πŸŒ“
First Quarter
March 6, 2025 10:32 AM
πŸŒ•
Full Moon
March 14, 2025 1:55 AM
πŸŒ—
Last Quarter
March 22, 2025 6:30 AM
πŸŒ‘
New Moon
March 29, 2025 5:58 AM
πŸŒ“
First Quarter
April 4, 2025 9:15 PM
πŸŒ•
Full Moon
April 12, 2025 7:22 PM
πŸŒ—
Last Quarter
April 20, 2025 8:36 PM
πŸŒ‘
New Moon
April 27, 2025 2:31 PM
πŸŒ“
First Quarter
May 4, 2025 8:52 AM
πŸŒ•
Full Moon
May 12, 2025 11:56 AM
πŸŒ—
Last Quarter
May 20, 2025 6:59 AM
πŸŒ‘
New Moon
May 26, 2025 10:02 PM
πŸŒ“
First Quarter
June 2, 2025 10:41 PM
πŸŒ•
Full Moon
June 11, 2025 2:44 AM
πŸŒ—
Last Quarter
June 18, 2025 2:19 PM
πŸŒ‘
New Moon
June 25, 2025 5:31 AM
πŸŒ“
First Quarter
July 2, 2025 2:30 PM
πŸŒ•
Full Moon
July 10, 2025 3:37 PM
πŸŒ—
Last Quarter
July 17, 2025 7:38 PM
πŸŒ‘
New Moon
July 24, 2025 2:11 PM
πŸŒ“
First Quarter
August 1, 2025 7:41 AM
πŸŒ•
Full Moon
August 9, 2025 2:55 AM
πŸŒ—
Last Quarter
August 16, 2025 12:12 AM
πŸŒ‘
New Moon
August 23, 2025 1:06 AM
πŸŒ“
First Quarter
August 31, 2025 1:25 AM
πŸŒ•
Full Moon
September 7, 2025 1:09 PM
πŸŒ—
Last Quarter
September 14, 2025 5:33 AM
πŸŒ‘
New Moon
September 21, 2025 2:54 PM
πŸŒ“
First Quarter
September 29, 2025 6:54 PM
πŸŒ•
Full Moon
October 6, 2025 10:47 PM
πŸŒ—
Last Quarter
October 13, 2025 1:13 PM
πŸŒ‘
New Moon
October 21, 2025 7:25 AM
πŸŒ“
First Quarter
October 29, 2025 11:21 AM
πŸŒ•
Full Moon
November 5, 2025 7:19 AM
πŸŒ—
Last Quarter
November 11, 2025 11:28 PM
πŸŒ‘
New Moon
November 20, 2025 12:47 AM
πŸŒ“
First Quarter
November 28, 2025 12:59 AM
πŸŒ•
Full Moon
December 4, 2025 5:14 PM
πŸŒ—
Last Quarter
December 11, 2025 2:52 PM
πŸŒ‘
New Moon
December 19, 2025 7:43 PM
πŸŒ“
First Quarter
December 27, 2025 1:10 PM
The calculation is based on J. Meeus Β«Astronomical Algorithms Second Edition (ISBN 978-0-943396-61-3)Β» Chapter 49 Β«Phases of the MoonΒ» from page 349ff, deviation of approx. +/- 4 seconds. The calculated seconds are rounded to the nearest minute.