1992 1994 2021

มกราคม 1993

ัป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
3
10
11
12
13
14
15
16
4
17
18
19
20
21
22
23
5
24
25
26
27
28
29
30
6
31
1.1. วันขึ้นปีใหม่
23.1. วันตรุษจีน
1.
8.
15.
23.
31.

กุมภาพันธ์ 1993

ัป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
6
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
8
14
15
16
17
18
19
20
9
21
22
23
24
25
26
27
10
28
14.2. วันวาเลนไทน์
7.
13.
21.

มีนาคม 1993

ัป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
10
1
2
3
4
5
6
11
7
8
9
10
11
12
13
12
14
15
16
17
18
19
20
13
21
22
23
24
25
26
27
14
28
29
30
31
25.3. วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี
1.
8.
15.
23.
31.

เมษายน 1993

ัป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
14
1
2
3
15
4
5
6
7
8
9
10
16
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
18
25
26
27
28
29
30
6.4. วันจักรี
13.4. จัดงานวันสงกรานต์
14.4. จัดงานวันสงกรานต์
15.4. จัดงานวันสงกรานต์
7.
14.
22.
29.

พฤษภาคม 1993

ัป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
18
1
19
2
3
4
5
6
7
8
20
9
10
11
12
13
14
15
21
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
23
30
31
1.5. วันแรงงานแห่งชาติ
5.5. วันฉัตรมงคล
6.5. จัดงานวันวิสาขบูชา
6.
13.
21.
29.

มิถุนายน 1993

ัป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
23
1
2
3
4
5
24
6
7
8
9
10
11
12
25
13
14
15
16
17
18
19
26
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30
1.6. วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา
4.
12.
20.
27.

กรกฎาคม 1993

ัป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
27
1
2
3
28
4
5
6
7
8
9
10
29
11
12
13
14
15
16
17
30
18
19
20
21
22
23
24
31
25
26
27
28
29
30
31
1.7. วันหยุดกลางปีธนาคาร
4.7. วันอาสาฬหบูชา
5.7. วันเข้าพรรษา
4.
12.
19.
26.

สิงหาคม 1993

ัป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
32
1
2
3
4
5
6
7
33
8
9
10
11
12
13
14
34
15
16
17
18
19
20
21
35
22
23
24
25
26
27
28
36
29
30
31
12.8. จัดงานวันแม่แห่งชาติ
2.
10.
18.
24.

กันยายน 1993

ัป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
36
1
2
3
4
37
5
6
7
8
9
10
11
38
12
13
14
15
16
17
18
39
19
20
21
22
23
24
25
40
26
27
28
29
30
1.
9.
16.
23.

ตุลาคม 1993

ัป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
40
1
2
41
3
4
5
6
7
8
9
42
10
11
12
13
14
15
16
43
17
18
19
20
21
22
23
44
24
25
26
27
28
29
30
45
31
23.10. วันปิยมหาราช
1.
9.
15.
22.
30.

พฤศจิกายน 1993

ัป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
45
1
2
3
4
5
6
46
7
8
9
10
11
12
13
47
14
15
16
17
18
19
20
48
21
22
23
24
25
26
27
49
28
29
30
7.
14.
21.
29.

ธันวาคม 1993

ัป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
49
1
2
3
4
50
5
6
7
8
9
10
11
51
12
13
14
15
16
17
18
52
19
20
21
22
23
24
25
1
26
27
28
29
30
31
5.12. วันเกิดKönigพระรามเก้า
10.12. วันรัฐธรรมนูญ
25.12. วันคริสต์มาส
31.12. วันสิ้นปี
6.
13.
21.
29.
เดือนมืด
จันทร์ครึ่งดวงครั้งแรก
วันเพ็ญ
จันทร์ครึ่งดวงครั้งสุดท้าย